Dehidrogenazių kofermentai

Terminas

Dehidrogenazių kofermentai – nikotinamidadenindinukleotidas (NAD) ir nikotinamidadenindinukleotido fosfatas (NADP); flavino adenindinukleotidas (FAD) ir flavino mononukleotidas (FMN). Oksidoreduktazės, kurių kofermentas NAD, vadinamos nuo NAD priklausomomis dehidrogenazėmis. Jos oksiduoja substratus, turinčius molekulėje [-CH(OH)-] fragmentą. Pavyzdžiui, malatdehidrogenazė oksiduoja malatą, versdama jį oksalacetatu. Jų kofermentas NAD silpnai prijungtas prie apofermento. Kai kurios oksidoreduktazės naudoja NADP kaip kofermentą, tačiau jos dažniausiai katalizuoja redukcijos reakcijas, vykstančias biosintezės procesų metu. Dehidrogenazės, kaip kofermentą naudojančios FAD, vadinamos nuo FAD priklausomomis dehidrogenazėmis. Visos nuo FAD priklausomos dehidrogenazės yra flavoproteinai. FAD tvirtai prijungtas prie apofermento, jis yra prostetinė grupė. Nuo FAD priklausomos dehidrogenazės nėra taip labai paplitusios, kaip nuo NAD priklausomos. FAD prijungusios dehidrogenazės dažnai oksiduoja substratus, kurių molekulėse yra [-CH2-CH2-] fragmentas. Su energijos išlaisvinimu yra susijusios šios nuo FAD priklausomos dehidrogenazės: sukcinatdehidrogenazė, acil-KoA dehidrogenazė, 3-fosfoglicerolio dehidrogenazė. FADH2 taip pat yra kvėpavimo grandinės substratas. Jo oksidaciją pradeda kompleksas II.

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė

Žymos
dehidrogenazės
kofermentas
oksidoreduktazės
priklausomomis