Dihidrolipoiltransacetilazė

Terminas

Dihidrolipoiltransacetilazė (EC 2.3.1.12) – fermentas, piruvato oksidacinio dekarboksilinimo metu katalizuojantis acetil-KoA susidarymo reakciją: acetillipoamidas reaguoja su KoA ir acetilgrupė pernešama prie KoA. Piruvato oksidacinis dekarboksilinimas vyksta mitochondrijų užpilde (matrikse). Šį sudėtingą procesą katalizuoja piruvatdehidrogenazės daugiafermentis kompleksas. Piruvatdehidrogenazės fermentų kompleksas sudarytas iš 3 silpnais ryšiais susijungusių fermentų (piruvatdehidrogenazės, dihidrolipoiltransacetilazės ir dihidrolipoildehidrogenazės). Piruvatdehidrogenazėje yra 60 polipeptidinių grandinių, kurios išdėstytos griežta tvarka: aštuoni dihidrolipoiltransacetilazės trimerai sudaro kubo formos komplekso šerdį, kurios išorėje yra prisitvirtinusios piruvatdekarboksilazės ir dihidrolipoildehidrogenazės molekulės. Visų piruvatdehidrogenazės fermentų aktyvieji centrai yra toli vienas nuo kito. Nuotolį tarp aktyviųjų centrų tarpiniai reakcijos produktai įveikia, prisijungę prie dihidrolipoiltransacetilazės prostetinės grupės lipo rūgšties, kuri lyg „lanksti ranka“ perneša juos iš vieno aktyviojo centro į kitą. Todėl tarpiniai piruvato skaidymo produktai į užpildą (matriksą) neišskiriami.

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė

Žymos
dihidrolipoildehidrogenazės
dihidrolipoiltransacetilazė
piruvatdehidrogenazės