Farmacija

Terminas

Tai – mokslas ir praktinė veikla, apimanti vaistinių medžiagų gavimą, standartizaciją, laikymo sąlygas, perdirbimą, paruošimą gydyti ir išdavimą. Farmacininkas (vaistininkas) konsultuoja ligonius apie gydytojų paskirtų vaistų vartojimo būdus, saugojimą ir kt.

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė