Fotofosforilinimas

Terminas

ATP sintezė fotosintetinančiuose organizmuose vadinama fosforilinimu. Fotofosforilinimo mechanizmas yra panašus į oksidacinio fosforilinimo mechanizmą ir aiškinamas Mitčelo chemoosmosine hipoteze. ATP sintezė chloroplastuose vyksta panašiai kaip ir mitochondrijose. Ir fotofosforilinimo, ir oksidacinio fosforilinimo metu ATP sintezei panaudojama elektrocheminio protonų gradiento, kuris susidaro pernešant elektronus elektronų pernašos grandine, energija. Fotofosforilinimo mechanizmas turi ir savo ypatybių. Chloroplaste yra trys vidiniai skyriai, o mitochondrijose – tik du. Atrodo, kad šie organai turėtų labai skirtis tarpusavyje, tačiau H+ tekėjimas membranose yra panašus. Chloroplastuose protonai siurbiami iš stromos (pH – apie 8) į tilakoidų ertmę (pH – apie 5), sudarydami – 3–3,5 pH vienetų gradientą, kuris atitinka apie 200 mV protonų tekėjimo jėgą pro tilakoidų membraną, kurią panaudoja ATP-sintazė ATP sintezei. 1 molekulei ATP susintetinti reikia apie 14,4 kcal/mol laisvosios energijos.

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė

Žymos
sintezė