Fotosistemos

Terminas

Augalų chloroplastų tilakoidų membranose pigmentai sudaro du skirtingus funkcinius rinkinius arba sistemas. Deguonį išskiriančių organizmų, pvz., aukštesniųjų augalų, chloroplastų tilakoidų membranose yra dviejų tipų fotosistemos: fotosistema I ir fotosistema II. Kiekviena iš jų turi savo chlorofilų ir karotinų rinkinius ir reakcijos centrą. Fotosistemą I dažniausiai sužadina apie 700 nm spinduliuotė, o fotosistemą II – apie 680 nm spinduliuotė. Chlorofilų a ir b santykis fotosistemoje I yra didesnis nei fotosistemoje II. Kartais fotosistemoje II aptinkama ir chlorofilo c. Kiekviena sistema yra susijusi su tam tikra elektronų pernašos grandine. Šios fotosistemos atlieka skirtingas funkcijas, todėl viena kitos negali pakeisti. Fotosintetinančios bakterijos, kurios neišskiria deguonies, turi tik fotosistemą I. Fotosistemų pigmentų molekulės šviesos energiją sugeria kvantais–fotonais. Tik fotosistemoje esantis specialus baltymų ir dviejų chlorofilo molekulių kompleksas geba paversti sugertą šviesos energiją chemine energija. Jis vadinamas fotocheminiu reakcijos centru arba tiesiog reakcijos centru. Kitose fotosistemose esančių pagalbininkų pigmentų molekulės vadinamos antenomis, arba kolektoriais. Antenos sugeria šviesos energiją ir perduoda reakcijos centrui.

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė

Žymos
fotosistema
fotosistemoje
fotosistemos
molekulės