Galaktokinazė

Terminas

Tai – pirmasis galaktozės apykaitos fermentas, kurio sisteminis pavadinimas ATP: D galaktozės 1-fosfotransferazė (FF 2.7.1.6). Dalyvaujant ATP, galaktokinazė katalizuoja galaktozės fosforilinimo reakciją, kurios produktai yra D-galaktozės-1-fosfatas ir ADP.

Ligos.lt

Galaktokinazės struktūros katalizei yra svarbūs du domenai: 1. N-galo domenas, turintis 5 mišraus tipo β klostyto lapo struktūros fragmentus ir 5 α spiralės fragmentus, atskirtus plyšiu, kuriame jungiasi ATP. 2. C-galo fragmente yra 2 antiparalelios β klostyto lapo struktūros sluoksniai ir 6 α spiralės fragmentai.

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė

Žymos
galaktozės