Heterochromatinas

Terminas

Funkciškai chromatinas (žr. Chromatinas) skirstomas į aktyvųjį – euchromatiną ir neaktyvųjį – heterochromatiną. Euchromatinas yra mažiau kondensuotas, jame yra sutelkti aktyvūs genai. Apie 10 proc. chromatino interfazės metu išlieka kondensuotos būsenos – tai yra heterochromatinas. Jis intensyviau dažosi bazofiliniais dažais, yra sutelktas branduolio periferijoje, jame nėra aktyviai sintetinamų genų. Skiriami du heterochromatino tipai: konstitutyvusis ir fakultatyvusis. Konstitutyvusis heterochromatinas visose ląstelėse visada yra kondensuotas, jame sutelktos didelio dažnio kartotinės DNR sekos; daugiausiai jo randama centromerų, telomerų srityse. Fakultatyviojo heterochromatino struktūra skiriasi – jame yra genų; jis gali būti kondensuotas arba atpalaiduotos būsenos (relaksuotas) – tada jame esantys genai yra aktyviai sintetinami (transkribuojami). Fakultatyviojo heterochromatino pavyzdys yra labai kondensuotos X chromosomos – Baro kūneliai. Moterų ląstelėse yra dvi X chromosomos, kurių viena ankstyvosios embriogenezės metu yra „nutildoma“. Tokia „nutildyta“ X chromosoma aktyvinama lytinėse ląstelėse prieš mejozę. Todėl oogenezės metu abiejose gametose yra aktyvios X chromosomos.

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė

Žymos
chromatinas
heterochromatinas