Hibridinė DNR

Terminas

Tai – dirbtiniu būdu gaunamos DNR molekulės, kuriose yra kelių skirtingų rūšių DNR fragmentai. Gali būti kelių rūšių hibridinė DNR: a) toje pačioje polinukleotidinėje grandinėje kovalentiniu fosfodiesteriniu ryšiu yra sujungti fragmentai iš kelių skirtingų rūšių DNR, t. y. vienos rūšies DNR fragmentas yra įterptas į kitos rūšies DNR molekulę; taip gaunama rekombinacinė DNR (žr. Rekombinantinė DNR); b) skirtingų rūšių komplementariosios DNR grandinės jungiasi tarpusavyje vandeniliniais ryšiais ir sudaro hibridinę dvigrandę DNR.

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė