Hidrolazės

Terminas

Fermentų klasė tarptautinėje fermentų klasifikacijos sistemoje žymima kaip EC 3. Hidrolazės atlieka reakcijas, kurių metu vyksta molekulių viduje esančių įvairių cheminių ryšių hidrolizinis skaidymas, t. y. skilimas, dalyvaujant vandeniui. Tam tikros hidrolazės yra plataus specifiškumo fermentai. Remiantis Tarptautine fermentų klasifikacijos sistema, yra skiriama 13 hidrolazių poklasių. Iš jų žinduolių organizmuose svarbiausi yra šie:

a) EC 3.1 hidrolazės, atliekančios esterinių ryšių hidrolizę. Šio poklasio hidrolazių įprasti pavadinimai yra esterazės, fosfatazės, fosfodiesterazės, sulfatazės, nukleazės;

b) EC 3.2 hidrolazės, atliekančios glikozidinių ryšių hidrolizę, jų įprastinis pavadinimas yra glikozilazės;

c) EC 3.3 hidrolazės, atliekančios eterinių ryšių hidrolizę;

d) EC 3.4 hidrolazės, atliekančios peptidinių ryšių hidrolizę, jų įprastinis pavadinimas yra peptidazės. Peptidazės, skaidančios peptidinius ryšius baltymų molekulėse, dar vadinamos proteazėmis arba proteinazėmis.

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė

Žymos
hidrolizė
peptidazės