Holidejaus jungtis

Terminas

Tai – X pavidalo jungtis, susidaranti tarp homologinių chromosomų. Susidarius Holidejaus jungčiai, vienos chromosomos viena DNR grandinė susiporuoja su kitos chromosomos jai komplementariąja DNR grandine ir susidaro hibridinė DNR (DNR heterodupleksas). Holidejaus jungtis gali judėti tam tikra kryptimi, išvyniodama ir vėl susukdama hibridinę DNR dalį: vyksta šakos judėjimas (migracija).

Ligos.lt

Holidejaus jungtis (HJ) ir jos judėjimas (rodyklė rodo HJ judėjimo kryptį).

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė

Žymos
judėjimas