Holofermentas

Terminas

Daugelis fermentų yra sudėtiniai baltymai. Jų molekulę sudaro baltyminė dalis – apofermentas ir nebaltyminė dalis – kofaktorius. Šie fermentai yra aktyvūs, kai abi dalys sujungtos į veiklią molekulę, vadinamą holofermentu.

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė