Iniciacijos faktorius IF, pradėties veiksnys

Terminas

Katalizinis baltymas, kurio reikia RNR sintezės arba baltymo sintezės pradėčiai. E. coli aptikti trys IF: IF1, IF2 ir IF3. Jie silpnai sujungti su ribosomomis, atskyla nuo jų, naudojant 0,5 M NH4OH arba KCl tirpalus, arba po homogenizacijos izoliuojami iš citoplazmos. Daugelis eukariotų turi daugiau nei 10 IF (eIF). Pradėties veiksnio (iniciacijos faktoriaus) (eukariotuose vadinamas s veiksniu) taip pat reikia RNR sintezės pradėčiai – jis atpažįsta DNR promotorių.

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė