Kolorimetras

Terminas

Tai – optinis prietaisas, naudojamas medžiagų koncentracijai nustatyti tirpaluose, lyginant jų nusidažymo intensyvumą su etaloniniais tirpalais.

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė