Konkurencinis slopinimas (inhibavimas)

Terminas

Toks fermento slopinimas, kai slopiklis (inhibitorius) jungiasi prie fermento aktyviojo centro, užimdamas susbtrato vietą. Slopinimo metu fermentas gali būti prisijungęs arba slopiklį, arba substratą, tačiau nesusidaro trinaris fermento-slopiklio-substrato kompleksas (daugiau žr. Konkurencinis slopiklis).

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė

Žymos
slopiklis