L-cisteinas

Terminas

Tai yra pakeičiamoji aminorūgštis. Jis yra glutationo (G-SH) sudėtinė dalis, merkaptogrupių (-SH) donoras. L-cisteinas susidaro iš serino angliavandenilinio skeleto, o S atomas yra kilęs iš metionino. Taigi, cisteino ir metionino apykaitos yra susijusios. Cisteinas skyla, oksiduojant jo merkaptogrupę (-SH), po to dalyvauja peraminimo reakcijoje su α-ketoglutaratu. Siera dažniausiai atsipalaiduoja kaip neorganinis sulfitas ir išsiskiria su šlapimu sulfatų pavidalu (20–30 mmol per dieną) –SO42–. Didžioji dalis sulfato jonų yra kilę iš su maistu gaunamo cisteino ir metionino. Dėl labai aktyvios cisteino –SH grupės susidaro disulfidinė (-S-S-) jungtis ir iš dviejų cisteino molekulių gali susidaryti aminorūgštis L-cisteinas, o katalizuojant cisteino reduktazei, L-cistinas skyla į dvi L-cisteino molekules. Disulfidinės (-S-S-) jungtys dažnai susidaro vienos polipeptidinės grandinės viduje arba tarp dviejų polipeptidinių grandinių, stabilizuodamos baltymo molekulės struktūrinę organizaciją. Cisteinas yra pagrindinė tripeptido glutationo sudedamoji dalis (G-SH). Daugelio fermentų aktyviajame centre yra SH grupių. Jas oksiduojant, fermentai netenka savo aktyvumo. Manoma, kad viena iš pagrindinių glutationo funkcijų yra fermentų – -SH grupių redukuotos formos palaikymas. Oksiduotas glutationas vėl redukuojamas, dalyvaujant NADPH ir glutationo reduktazei. Nustatyta, kad glutationas gali slopinti kai kuriuos baltymus, pvz., insuliną. Glutationo insulintranshidrogenazė nutraukia disulfidinius ryšius insulino molekulėje. Be to, glutationas dalyvauja pernešant aminorūgštis pro membranas. Pagrindinis cisteino katabolizmas yra jo tiesioginė oksidacija (cisteinsulfinatinis būdas), susidarant cisteinsulfinatui. Iš cisteino oksidacijos produktų α dekarboksilinimo būdu susidaro taurinas. Esant cistationino sintazės nepakankamumui, atsiranda paveldimoji liga – homocistinurija.

Ligos.lt   Cisteinas

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė

Žymos
aminorūgštis
cisteinas
glutationas