Levi kūneliai

Terminas

Aiškinantis Parkinsono ligos molekulinius mechanizmus, buvo nustatytos a-sinukleino geno mutacijos, kurios padidina baltymo polinkį sukibti, susidarant nervinės ląstelės viduje lipidų ir baltymų agregatams. Ląstelėje a-sinukleino monomerai yra sujungti su membrana. Mutacijos (A30P, E46K, A53T, Wtx3) skatina a-sinukleiną atsipalaiduoti nuo membranos ir susidaryti oligomerams arba poroms. Dopaminas stabilizuoja oligomerus arba kitus tarpininkus. Toliau vyksta netirpių fibrilių susidarymas, iš jų, dalyvaujant ubikvitinui, susidaro Levi kūneliai. Levi kūneliai – eozinofiliniai hialino intarpai neuronų citoplazmoje, sudaryti iš neurofilamentų, tubulinų kompleksų, a-sinukleino ir ubikvitino. Smegenų kamiene nustatomų kūnelių skersmuo paprastai yra didesnis kaip 15 µm, jie turi tankią hialino šerdį. Smegenų žievės neuronuose aptinkami Levi kūneliai yra mažesni ir neturi tankios šerdies. Levi kūnelių susidarymo mechanizmas, jų reikšmė neurodegeneracinėms ligoms dar nėra aiškūs. Šių kūnelių taip pat būna Meinerto pamatiniame branduolyje, pagumburyje bei kitose vietose. demencija (įgyta silpnaprotystė) sergančių asmenų smegenyse randamos šio tipo neįprastos baltymų sankaupos, t. y. Levi kūneliai. Jų taip pat gali būti randama ir Alzheimerio liga sergančių žmonių smegenyse. Tai rodo, kad šios trys ligos yra susijusios. Be to, kai kurių demencija sergančių ir turinčių Levi kūnelių žmonių būklė pagerėjo nuo medikamentų, kuriais gydomos Alzheimerio ir Parkinsono ligos. sergančius demencija ir turinčius Levi kūnelių žmones dažnai vargina haliucinacijos, jų būklė ir nuotaika yra nepastovios, jiems dažni neįprastos elgsenos laikotarpiai.

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė