Mitochondrijų pernašos sistemos

Terminas

Tai – vidinės mitochondrijų membranos specifinės nešiklių sistemos, pernešančios įvairius junginius į mitochondrijas. Vienas iš jonus pernešančių baltymų yra adenino nukleotidų nešiklis (translokazė), kuris keičia mitochondrijų užpildo ATP į citoplazmos ADP. Prisijungus nukleotidui, keičiasi translokazės konformacija, todėl jis atsiduria kitoje membranos pusėje. Fermentas yra specifinis tik ADP ir ATP. Kitas baltymas – specifiška fosfatų translokazė keičia užpildo OH į citoplazmos H2PO4 ir H+. Adenino nukleotidų ir fosfato translokazės aprūpina mitochondrijas fosforilinimo substratais ir palaiko pastovų oksidacinio fosforilinimo greitį. Vidinėje membranoje yra ir kitų pernašos sistemų: piruvato nešiklis, malato ir sukcinato nešikliai, citrato nešiklis, aspartato ir glutamato pernašos sistemos. Nešikliai – įvairaus sudėtingumo integraliniai baltymai, kurių molekulės perveria fosfolipidų dvisluoksnį.

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė

Žymos
citoplazmos
translokazė