Mitozinė chromosoma

Terminas

Tai – chromosoma, kurią sudaro dvi seserinės chromatidės, atsiradusios interfazės S laikotarpiu, kurias jungia centromera, o šiai suskilus anafazės metu, dvi chromatidės verpstės siūlų yra traukiamos į priešingus polius, ir nuo šio momento jos jau vadinamos chromosomomis.

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė