Molekuliniai šaperonai

Terminas

Tai yra grupė skirtingos struktūros baltymų, lemiančių tikslios kitų baltymų struktūros susidarymą. Jie neįeina į galutinę funkciškai aktyvių baltymų sudėtį, neturi erdvinės informacijos, lemiančios kitų baltymų tretinę struktūrą. Jie nekovalentiškai jungiasi prie hidrofobinių baltymo sričių, kurios atsiranda baltymo paviršiuje tik tarpiniais struktūros formavimosi etapais. Molekuliniai šaperonai tarsi padeda savaiminiam baltymo molekulės susilankstymui. Jiems priklauso šiluminio šoko baltymai.

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė