Nekoduojanti DNR

Terminas

Apie 90 proc. (kai kuriais duomenimis, apie 95 proc.) DNR nekoduoja jokių produktų (RNR ar baltymų). Daugelio šių DNR funkcijos nežinomos. Daugialąsčiuose organizmuose tokia nekoduojanti DNR turi daug pasikartojančių (panašių, bet netapačių) sekų. Pasikartojančių sekų įvairovė tokia didelė, kad kiekvienas individas gali būti identifikuotas pagal tik jam būdingą pasikartojančių sekų įvairovę. Be to, kai kurios pasikartojančios sekos gali pranykti tos pačios rūšies individuose iš pastovių vietų. Tokie „judrieji“ („mobilūs“) DNR elementai, kurie būdingi ir prokariotams, ir eukariotams, judėdami iš vienos genomo vietos į kitą, gali sukelti mutacijas. Taigi, jie svarbūs evoliucijai, nors pavienio individo gyvenimo cikle gali neturėti reikšmės.

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė