Nikotinamidiniai nukleotidai

Terminas

Nukleotidai, į kurių sudėtį įeina nikotinamidas kaip azotinė bazė. Žmogaus organizme yra du svarbūs nikotinamidiniai dinukleotidai: nikotinamidadenindinukleotidas (NAD+) ir nikotinamidadenindinukleotido fosfatas (NADP), kuriuose mononukleotidai tarpusavyje yra sujungti fosfodiesteriniu ryšiu. NADP molekulė turi dar vieną fosforo rūgšties liekaną, prijungtą prie AMP-ribozės antrojo anglies atomo:

Ligos.lt

NAD+ ir NADP+ atlieka ląstelėje kofermentinę, reguliacinę, substratinę ir kitas svarbias funkcijas. NAD+ ir NADP+ įeina į kai kurių pirmosios klasės fermentų – oksidoreduktazių (dehidrogenazių) sudėtį ir dalyvauja biologinės oksidacijos procesuose. NAD+ dehidrogenazės katalizuoja angliavandenių, riebalų rūgščių, glicerolio, aminorūgščių oksidacijos reakcijas ir dalyvauja ATP sintezėje (energijos gamyboje). NADP+ yra kai kurių oksidoreduktazių, pvz., pentozių fosfatų kelio fermentų gliukozės-6-fosfato ir fosfogliukonato dehidrogenazės, kofermentas. Jų katalizuojamų reakcijų metu susidaręs NADPH panaudojamas kaip vandenilio donoras redukcijos reakcijoms, vykstančioms biosintezės procesų metu (riebalų rūgščių, cholesterolio ir kitų steroidų sintezės metu). NADPH svarbus detoksinimo reakcijoms kaip citochromo P450 sistemos dalis. NADH ir NADPH veikia ir kaip alosteriniai efektoriai energijos apykaitoje. NAD+ dalyvauja DNR-ligazės katalizuojamose reakcijose. DNR-ligazė yra būtina replikacijos (genetinės medžiagos dvigubėjimo) ir pataisos (reparacijos) (reakcijos, kurių metu atsinaujina pažeista ląstelių DNR molekulių struktūra) procesuose. Jei trūksta NAD+, greitai atsinaujinančiuose audiniuose gali sutrikti ląstelių dalijimosi procesai (pvz., odos, gleivinių ir kt.).

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė

Žymos
dehidrogenazės
nukleotidai