Nukleozidai

Terminas

Ligos.lt

Junginiai, sudaryti iš aromatinės heterociklinės azotinės bazės (purino arba pirimidino), N glikozidiniu ryšiu prijungtos prie angliavandenio b-D-ribozės arba b-D-deoksiribozės liekanos. Nukleoziduose būna dvi pagrindinės purino bazės: adeninas ir guaninas (žr. Adeninas, Guaninas), ir trys pirimidino bazės: citozinas, uracilas ir timinas (žr. Citozinas, Uracilas ir Timinas). b-D-ribozė ir 2ꞌ-deoksi-b-D-ribozė nukleoziduose yra furanozės formų, pentozės 1-asis anglies atomas yra susijungęs su pirimidino N-1 arba purino bazės N-9 azoto atomu. Nukleozidai yra dviejų tipų: ribonukleozidai, kurių struktūroje yra b-D-ribofuranozė, ir deoksiribonukleozidai, kurių struktūroje yra 2ꞌ-deoksi-b-D-ribofuranozė.

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė

Žymos
adeninas
citozinas
guaninas
nukleozidai
ribofuranozė
ribozė
timinas
uracilas