O6-metilguanin-DNR-metiltransferazė

Terminas

Tai yra fermentas, katalizuojantis mutuoto metilguanino pataisą (reparaciją) – pašalinama metilgrupė, kuri perkeliama nuo O6-metilguanino prie fermento aktyviojo centro cisteino (metilintas fermentas yra neaktyvus). Šios metiltransferazės nėra tipiški fermentai, nes kiekvieno metilgrupės pernašos ciklo metilintas fermentas yra neaktyvus. Tačiau jis veikia kaip nurašymo (transkripcijos) aktyviklis, stiprindamas savo pačių genų raišką ir tam tikrų pataisos genų raišką.

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė

Žymos
metilintas