Oligopeptidai

Terminas

Peptidai, kurie yra sudaryti iš 2–20 L-a-aminorūgščių. Junginiai, kuriuos sudaro dvi aminorūgštys, vadinami dipeptidais, jei sudaro trys aminorūgštys – tripeptidais, keturios – tetrapeptidais ir t. t. Peptidai, sudaryti iš 20–100 a-aminorūgščių, vadinami polipeptidais (jų santykinė molekulinė masė – iki 10 000 Da; vidutinė vienos aminorūgšties santykinė molekulinė masė – 100 Da). Baltymus sudaro polipeptidinės grandinės, sudarytos iš daugiau kaip 100 L-a-aminorūgščių (molekulinė masė – nuo 10000 iki kelių milijonų Da). Yra išimčių. Pavyzdžiui, insulinas yra baltymas, bet sudarytas tik iš 51 aminorūgšties liekanos. Susitarta laikyti, kad polipeptidinė grandinė prasideda nuo N-galo, t. y. nuo aminorūgšties, turinčios laisvą a-aminogrupę, o baigiasi C-galu, t. y. aminorūgštimi, turinčia laisvą a-karboksigrupę. Norint pavadinti polipeptidą, išvardijamos visos aminorūgštys, pradedant nuo N-galo ir suteikiant joms priesagą -il-, o galinės aminorūgšties su laisva a-karboksigrupe pavadinimas nekeičiamas. Pavyzdžiui, jei tripeptidą sudaro trys aminorūgštys: alaninas, glicinas ir serinas, tai tripeptido pavadinimas yra alanilglicilserinas:

Ligos.lt

L-a-aminorūgščių struktūra ir jų seka polipeptidinėje grandinėje lemia jos išsidėstymą erdvėje ir aukštesnių struktūros lygių stabilizaciją. Polipeptidinės grandinės išsidėstymui erdvėje labai didelę įtaką turi peptidinis ryšys.

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė

Žymos
aminorūgštys
peptidai