Oligosacharidai

Terminas

Tai yra sudėtingi angliavandeniai, sudaryti iš 2–10 monosacharidų molekulių. Paprasčiausi sudėtingi angliavandeniai yra disacharidai. Jie sudaryti iš dviejų vienodų arba skirtingų monosacharidų molekulių. Gamtoje savarankiškai egzistuojančių disacharidų nėra daug. Dažniausiai pasitaiko tokių disacharidų: maltozė (4-O-α-D-gliukopiranozil-D-gliukozė), celobiozė (D-gliukozil-β-(1→4)-D-gliukozė), laktozė (β-D-galaktopiranosil-(1↔4)α-D-gliukopiranozė), sacharozė (β-D-fruktofuranozil-(2→1)-α-D-gliukopiranozidas), trehalozė (α-D-gliukopiranozil-(1→1)-α-D-gliukopiranozidas). Daug dažniau gamtoje randama disacharidų fragmentų, įeinančių į daugelį augalinės ir bakterinės kilmės glikozidų. Disacharidai yra hemiacetaliai, t. y. O-glikozidai, kuriuose antrosios monosacharido molekulės likutis yra aglikonas. Atsižvelgiant į glikozidinio ryšio susidarymo pobūdį, disacharidai skirstomi į redukuojančiuosius ir neredukuojančiuosius disacharidus. Redukuojantieji disacharidai (glikozilglikozės) susidaro, reaguojant vieno monosacharido hemiacetaliniam hidroksilui su kito monosacharido alkoholiniu hidroksilu. Tokio disacharido molekulėje yra laisvas hemiacetalinis hidroksilas, todėl jiems būdinga oksociklo tautomerija ir redukuojančiosios savybės. Neredukuojantieji disacharidai (glikozilglikozidai) susidaro, reaguojant monosacharidų hemiacetaliniams hidroksilams. Šie disacharidai neturi laisvo hemiacetalinio hidroksilo, todėl jiems nebūdingos redukuojančiosios savybės, egzistuoja tik ciklinė jų forma.

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė

Žymos
disacharidai
gliukopiranozidas