Osmoliališkumas

Terminas

Kalbant apie biologinių sistemų osmosinį slėgį, kartais yra vartojama osmoliališkumo sąvoka. Tirpalo osmoliališkumas išreiškiamas ištirpusios medžiagos milimoliais viename kilograme tirpiklio (organizme šis tirpiklis yra vanduo). Žmogaus kraujo serumo ir kitų skysčių, išskyrus šlapimą, osmoliališkumas yra apie 285–300 mmol/kg. Jeigu žinoma pagrindinių ištirpusių medžiagų koncentracija, osmoliališkumą galima apskaičiuoti. Pavyzdžiui, natrio koncentracija 140 mmol/l tampa 130 mmol/l, sumažėjus natrio kiekiui (absoliutus pasikeitimas) arba padidėjus tirpiklio kiekiui (santykinis pasikeitimas). Savo sudėtimi organizmo skysčiai yra sudėtingi. Nors medžiagų koncentracija įvairiuose organizmo skysčiuose gali kisti, vidutinis ištirpusių dalelių skaičius – osmoliališkumas būna vienodas. Organizmo skyriai (kompartmentai) yra atskirti puslaidžiomis membranomis, pro kurias lengvai pereina vanduo. Abiejose membranos pusėse osmosinis slėgis turi būti vienodas, ir vanduo, lengvai pereinantis pro biologines membranas, šį slėgį išlygina.

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė