Patogenezė

Terminas

1) mokslas apie bendrus ligų kilimo, eigos ir baigties dėsningumus; 2) konkrečios ligos, proceso arba būsenos susidarymo mechanizmas.

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė