pH-rodiklis

Terminas

Tai – chemijoje vartojamas tirpalo rūgštingumo arba šarmingumo rodiklis.Neigiamas vandenilio jonų koncentracijos logaritmas žymimas pH ir vadinamas vandenilio rodikliu.

pH=–lg[H+];

pH+pOH=14.

Rūgščiame vandeniniame tirpale vandenilio jonų koncentracija gali kisti nuo 10–1 iki 10–7, hidroksido jonų – nuo 10–7 iki 10–14, pH – nuo 0 iki 7, pOH – nuo 7 iki 14. Tačiau Kw ir pH+pOH dydžiai lieka pastovūs. Rūgščių tirpalų pH<7, šarminių tirpalų pH>7, neutralių pH=pOH=7.

Vandenilio rodiklis pH yra dažnai vartojamas biocheminių tyrimų metu, taip pat klinikinės praktikos atvejais apibūdinant biologinių tirpalų ir vaistinių medžiagų rūgštines–bazines savybes.

Žmogaus organizmo biologinių skysčių pH

Ligos.lt

 

pH skalė svyruoja nuo 0 iki 14.

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė