Piranozės

Terminas

Ciklinės monosacharidų formos yra piranozės ir furanozės. Pusacetalių susidarymas galimas vienos molekulės ribose.

Ligos.lt

Vidumolekulinei sąveikai tarp alkoholinės ir karbonilgrupių yra palankiausi susidarantys šešianaris arba penkianaris ciklai. Susidarius pusacetaliui, atsiranda naujas asimetrinis centras (D-gliukozės 1 C atomas). Šešianariai monosacharidai vadinami piranozėmis, o penkianariai – furanozėmis.

Ligos.lt

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė