Plazminas, fibrino lizinas

Terminas

Fibrinolizinas (EC 3.4.217) yra serino endopeptidazė, priklausanti b-globulinams. Molekulė sudaryta iš dviejų polipeptidinių grandinių: sunkiosios ir lengvosios, kurios tarpusavyje sujungtos disulfidine jungtimi. Aktyvusis centras su serino ir histidino liekanomis yra lengvojoje grandinėje. Šio fermento laisvo plazmoje praktiškai nėra. Pagrindinė plazmino funkcija – suardyti fibriną ir išlaikyti atvirą kraujagyslių spindį. Tačiau plazminas ardo ir kitus junginius: fibrinogeną V, VIII, IX, X ir trombocitinius glikoproteinus ir aktyvina komplemento sistemos komponentus (C1, C3a, C3d, C5). Plazminui ardant peptidines jungtis, fibrine ir fibrinogene susidaro įvairūs mažos molekulinės masės junginiai – fibrino arba fibrinogeno skilimo produktai. Stambiausias derivatas vadinamas X fragmentu. Jame yra arginino-lizino jungčių, kurias gali veikti trombinas. Šiek tiek mažesnis yra Y fragmentas, dar vadinamas antitrombinu. Jis veikia kaip konkurencinis trombino slopiklis. Dar mažesni D ir E fragmentai slopina trombocitų sukibimą. Susidariusį kraujotakoje plazminą greitai inaktyvina čia susidarę slopikliai. Plazminogeno virsmą plazminu katalizuoja plazminogeno aktyvikliai. Juos veikia įvairūs slopikliai. Plazminogeno aktyvikliai susidaro arba kraujagyslių sienelėje (vidinė aktyvacija), arba audiniuose (išorinė aktyvacija). Pagrindinis plazminogeno aktyvinimas vyksta išoriniu būdu per audinius. Čia svarbiausias junginys – audinių plazminogeno aktyviklis, kurį išskiria endotelis. Plazminogeno aktyvikliai yra skirstomi: 1) fiziologiniai, esantys mūsų organizme ir 2) nefiziologiniai, išskiriami iš kitų organizmų, (pvz., streptokinazė). Fiziologiniai aktyvikliai – junginiai, aktyvinantys fibrinolizę, esantys plazmoje, kraujo ląstelėse, išskiriamuose skysčiuose ir daugelyje junginių. Tai – endopeptidazės, sudarančios mažiausiai vieną peptidinę jungtį (tarp arginino ir valino) plazminogeno molekulėje. Atsižvelgiant į veikimo mechanizmą, jos skirstomos į tris grupes:

1) tiesiogiai ir specifiškai aktyvinančios plazminogeną (plazminogeno aktyviklis iš audinių, urokinazė);

2) nespecifiškos, plazminogeną verčiančios plazminu (audinių lizokinazės, aktyvus Hagemano veiksnys);

3) proteazės, veikiančios plazminogeną (tripsinas ir plazminas).

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė

Žymos
aktyvikliai
aktyviklis
plazminas
slopikliai