Porfinas ir porfirinai

Terminas

Porfinas yra tetrapirolas, sudarytas iš keturių pirolo žiedų, sujungtų metenilo tilteliais. Yra natūralus pigmentas. Tai – plokščios struktūros stabili aromatinė sistema. Porfino ciklą sudaro 26 elektronų konjuguotoji sistema (11 dvigubųjų jungčių ir dvi pirolinio azoto elektronų poros). Didelė konjugacijos energija (840 kJ/mol) rodo porfino stabilumą. Porfinai, turintys pakaitų pirolo cikluose, vadinami porfirinais. Atsižvelgiant į chemines grupes, esančias šoninėse grandinėse, porfirinai skirstomi į etio-, mezo-, kapro- ir protoporfirinus. Protoporfirinai labiausiai paplitę gamtoje. Iš galimų 15 protoporfirinų biologinėse sistemose dažniausiai randamas protoporfirinas IX, kuris yra 1,3,5,8-tetrametil-2,4-divinil-6,7-dipropiono rūgšties porfinas. Hemas nuo protoporfirino skiriasi tik geležies atomu (feroprotoporfirinas). Geležies atomas, esantis plokščiojo porfirino ciklo centre, su dviem azoto atomais yra sujungtas kovalentiniais ryšiais, o su likusiais dviem azoto atomais – koordinaciniais ryšiais. Porfinas (tetrapirolas) sudaro hemo pagrindą (žr. Hemas).

Ligos.lt

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė

Žymos
tetrapirolas