Pradinis reakcijos greitis

Terminas

Kai substrato kiekis reakcijos terpėje mažas, reakcijos greitis priklauso nuo substrato koncentracijos. Toks reakcijos greitis vadinamas pradiniu greičiu. Esant bet kuriam pradiniam greičiui, tik dalis fermento molekulių aktyviųjų centrų sudaro kompleksus su substratu. Taigi ES kompleksų kiekis tiesiogiai priklauso nuo substrato kiekio. Didinant substrato kiekį reakcijos terpėje, reakcijos geitis didėja neproporcingai tol, kol pasiekia beveik pastovią reikšmę. Toks beveik nuo substrato koncentracijos nepriklausomas greitis vadinamas maksimaliu greičiu Vmax. Vykstant reakcijai maksimaliu greičiu, fermento-substrato kompleksų ES kiekis beveik nepriklauso nuo to, ar dar didėja substrato koncentracija.

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė