Precipitacija

Terminas

Precipitacijos reakcija yra antigeno ir antikūno tarpusavio sąveika, sudarant izotoniniame tirpale netirpias nuosėdas (kompleksus).

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė