Purino ir pirimidino bazės

Terminas

Į nukleorūgščių sudėtį įeina pagrindinės penkios bazės: dvi purino bazės – adeninas ir guaninas, ir trys pirimidino bazės – citozinas, uracilas ir timinas.

Ligos.lt

Pagrindinės prokariotų ir eukariotų pirimidino bazės yra:

Ligos.lt

Citozinas (2-okso-4-aminopirimidinas) Uracilas (2,4 dioksopirimidinas)

Ligos.lt

Timinas (2,4-diokso-5-metilpirimidinas).

Be pagrindinių bazių, žinomos ir mažiau paplitusios netipiškos, modifikuotos, vadinamos minorinėmis pirimidino ir purino bazėmis (pvz., 5-metilcitozinas, 5-hidroksimetilcitozinas, N6-metiladeninas, N6, N6-dimetiladeninas, N7-metilguaninas). Minorinių nukleotidų daugiausiai yra tRNR sudėtyje. Jie sudaro iki 10 proc. visų tRNR nukleotidų.

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė

Žymos
citozinas
timinas
uracilas