Radikalai

Terminas

Radikalu vadinama bet kuri atomų ar molekulių rūšis, kurios valentiniame sluoksnyje yra vienas ar daugiau nesuporuotų elektronų. Tokiems dariniams būdingas ypatingai didelis cheminis aktyvumas. Jie nestabilūs, nes linkę prijungti arba atiduoti elektronus, t. y. sudaryti stabilią dviejų elektronų jungtį.

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė