Sarkomeras

Terminas

Mažiausias funkcionalus raumenų vienetas (miofibrilės segmentas), sudarytas iš vieno viso anizotropinio disko ir iš šonuose esančių dviejų izotropinio disko pusių. Tyrinėjant raumenų skaidulą mikroskopu, audinyje matyti skersai miocito einantys šviesūs (izotropiniai diskai, žymimi raide I) ir tamsūs ruoželiai (anizotropiniai diskai, žymimi raide A). A diskas sudarytas iš miozino siūlelių, o I diskas – iš aktino siūlelių. Šie siūleliai persidengia savo galais – aktinas įsiterpia į miozino tarpus. Kiekvieno I disko centre yra Z juostelė. Atstumas tarp dviejų Z juostelių riboja vieną sarkomerą – sutraukiamųjų struktūrų vienetą. Taigi, sarkomerą sudaro per vidurį esantis A diskas ir iš šonų esančios dvi I disko pusės. A diske galima rasti ir miozino (iš kurio jis sudarytas), ir įsiterpusio aktino. A disko centrinėje dalyje, vadinamoje Henzeno juosta, yra šiek tiek šviesesnė juostelė – joje nėra aktino siūlelių ir ji žymima raide H. H juostos centre einanti tamsesnė linija vadinama M linija (mezofragma) – ji eina per patį sarkomero vidurį.

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė

Žymos
diskas