Sieros rūgštis

Terminas

Stipri neorganinė rūgštis, kurios cheminė formulė yra H2SO4:

Ligos.lt Sieros rūgštis

Tai yra neabejotinai didžiausiais kiekiais gaminamas cheminis junginys, turintis didelį pritaikymą. Sieros rūgštis puikiai tirpsta vandenyje bet kokiu santykiu. Be to, sieros rūgštyje gali tirpti jos anhidridas sieros trioksidas. Tai lemia didžiulę sieros rūgšties formų įvairovę. Sieros rūgštis naudojama spalvotųjų retųjų metalų, vaistų, dažų, neorganinių rūgščių, sintetinių pluoštų gamybai, maisto, trąšų pramonėje, juodųjų metalų ėsdinimui.

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė