Splaisingas, brendimo etapas

Terminas

Tarpinis procesas tarp nurašymo (transkripcijos) ir perdavimo (transliacijos), kurio metu iš pirminės mRNR iškerpami intronai ir lieka tik baltymus koduojančios sekos – egzonai, susidaro brandi mRNR. To paties mRNR pirmtako brendimas (splaisingas) gali vykti keletu būdų, tada iš susidariusių mRNR sintetinami skirtingi baltymai. Tai leidžia vienam genui koduoti kelis baltymus.

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė