Standartinis oksidacijos-redukcijos potencialas

Terminas

Standartinis oksidacijos-redukcijos potencialas apibūdina tirpalo pajėgumą atiduoti ir prijungti elektronus. Jis gali būti teigiamas arba neigiamas. Standartinis oksidacijos-redukcijos potencialas apskaičiuojamas, remiantis tiriamos sistemos ir vandenilio elektrodo potencialų skirtumu. Standartinėmis sąlygomis (pH=0) vandenilio elektrodo potencialas lygus 0. Tačiau biochemijos požiūriu standartinė pH reikšmė yra lygi 7,0, čia vandenilio elektrodo potencialas yra –0,42 V (H+/H2O). Norint pabrėžti šį skirtumą, yra vartojamas standartinio oksidacijos-redukcijos potencialo simbolis, žymimas E0‘.

Oksidacijos metu elektronai nuo neigiamo oksidacijos-redukcijos potencialo junginių pereina prie junginių, kuriems būdingas teigiamas potencialas. Todėl galima nusakyti elektronų srauto kryptį pernašos sistemoje. Juo neigiamesnis yra E0‘, juo elektronų prijungimas yra sunkesnis, ir atvirkščiai. Taigi, vykstant oksidacijos-redukcijos reakcijoms organizme, elektronai skverbiasi prie oksidacijos-redukcijos sistemos, turinčios teigiamiausią redukcijos potencialą, t. y. prie deguonies redukcinės sistemos, kurios potencialas +0,82 V.

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė

Žymos
elektronai
redukcijos