Transkripcijos iniciacija, nurašymo pradėtis

Terminas

Prasideda nuo promotoriaus (aktyviklio) TATA bloko. Vykstant nurašymo pradėčiai (transkripcijos iniciacijai), dalyvauja nurašymo (transkripcijos) veiksniai: TFIID, kurį sudaro TATA sujungiantis baltymas (TBP), ir su TBP susiję veiksniai – TAF, TFIIB ir TFIIA. TBP, prisijungdamas prie TATA bloko, šioje srityje despiralizuoja ir išvynioja DNR. Nurašymo (transkripcijos) veiksniai apsupa promotoriaus (aktyviklio) TATA bloką. DNR sekos, prie kurių jungiasi nurašymo (transkripcijos) veiksniai, dar vadinamos kontrolės elementais. TATA kontrolės elementas tvarko perrašymo (transkripcijos) pradžios tašką. Pradedama tada, kai RNR polimerazė II ir perrašymo (transkripcijos) veiksniai jungiasi prie promotoriaus (aktyviklio), ir iš pradžių sudaro uždarąjį kompleksą, o vėliau – atvirąjį. TATA sujungiantis baltymas viena savo dalimi prisijungia prie TATA bloko, o kita – prie nurašymo (transkripcijos) veiksnio TFIIB. TFIIF padeda RNR polimerazei II jungtis prie jos promotoriaus (aktyviklio), sąveikaujant su TFIIB, ir mažina RNR polimerazės galimybę jungtis prie nespecifinės DNR vietos. Uždarojo komplekso susidarymą baigia TFIIE ir TFIIH. TFIIH būdingas DNR helikazinis aktyvumas; jis padeda išvynioti DNR prie RNR sintezės pradžios taško. RNR sintezės pradėties (iniciacijos) fazės metu TFIIH baltymas atlieka dar vieną funkciją. Vienas iš jo subvienetų turi kinazinį aktyvumą ir keliose vietose fosforilina RNR polimerazę. Po fosforilinimo keičiasi viso komplekso konformacija ir prasideda nurašymas (transkripcija).

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė

Žymos
nurašymo transkripcijos
transkripcijos