Uroporfirinas

Terminas

Tai dėl šviesos poveikio susidarantis junginys, sintetinamas iš tarpinio junginio hidroksimetilbilano hemo sintezės metu.

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė