Vaistų toksiškumas

Terminas

Vaistai yra biologiškai aktyvios molekulės. Daugelio vaistų šalutinio toksinio poveikio reakcijas galima skirstyti į priklausomas ir nepriklausomas nuo dozės. Priklausomos nuo dozės šalutinės reakcijos gali kilti dėl netiksliai parinktos per didelės gydymo dozės, pakitusios vaisto farmakokinetikos ar dėl sulėtėjusio vaisto šalinimo iš organizmo greičio. Nuo dozės priklausomų reakcijų priežastys dar gali būti vaistų tarpusavio sąveika ir piktnaudžiavimas vaistais. Tam tikri vaistai gali sukelti apsigimimus (teratogenai) arba navikus (kancerogenai). Kartais, ilgą laiką vartojant tam tikrus vaistus, ligoniai tampa priklausomi nuo jų, nes, nutraukus vartojimą, atsiranda nepageidaujamas poveikis. Rečiau pasitaiko idiosinkrazinės (nuo dozės nepriklausomos) alerginės reakcijos, kai vaistas dalyvauja imuninėse reakcijose. Tarp jų žinomos didelio jautrumo vaistui reakcijos ir anafilaksinis šokas, kuris gali sukelti net mirtį. Vaistų toksiškumas yra viena iš rimčiausių kliūčių, kuriant vaistus.

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė

Žymos
vaistai