Zigonema

Terminas

Tai yra mejozinės profazės trečioji stadija. Homologinių chromosomų susijungimo stadija, kurios metu vienos homologinės chromosomos chromomeros tiksliai prisijungia prie atitinkamų kitos chromosomos chromomerų (šis reiškinys vadinamas konjugacija).

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė