Osmoliališkumas apskaičiavimo metodu

Laboratorinis tyrimas
Susijusios ligos

Norma
260–290mosmol/kg

Serumas, plazma heparinas
Dangtelis raudonas arba žalias

Norint apskaičiuoti serumo osmoliališkumą, reikia žinoti tris rodiklius, nustatytus būtinai iš to paties serumo: natrį, gliukozę, urea. Negalima, pavyzdžiui, natrį ir urea nustatyti iš serumo, o gliukozę – iš periferinio kraujo. Paties osmoliališkumo nustatymas apskaičiavimo metodu yra nedidelės diagnostinės vertės. Daug svarbesnis parametras yra skirtumas (osmosinio tarpo nustatymas) tarp automatu įvertinto osmoliališkumo ir jo reikšmės, gautos apskaičiavimo metodu. Nustatant osmoliališkumą apskaičiavimo metodu, visada turi būti gaunama mažesnė reikšmė, negu tiesiogiai iš tos pačios porcijos tiriant osmoliališkumą analizatoriumi.

Kraujo osmoliališkumui apskaičiuoti rekomenduojama Holms formulė, įrašant natrio, gliukozės bei uera reikšmes, išreikštas SI sistemos vienetais (mmol/l).

Osmoliališkumas (mmol/l) = 1,86×[Na (mosmol/kg)] + [Gliukozė (mmol/l)] + 2,14×[Urea (mmol/l)]

Literatūroje siūloma ir kitų formulių:

Osmoliališkumas (mmol/l) = 1,86×[Na (mosmol/kg)] + [Gliukozė (mmol/l)] + 2,14×[Urea (mmol/l)] + 9

Osmoliališkumas (mosmol/kg) = 2×[Na (mmol/l)] + [Gliukozė (mmol/l)] + [Urea (mmol/l)]

Paskutiniosios formulės mažiau reikšmingos, nes jos praktiškai nesuteikia papildomos klinikinės informacijos, palyginti jas su natrio, gliukozės bei urea nustatymu. Jos naudojamos siekiant simboliškai prilyginti apskaičiuotąją bei nustatytąją vertes. Palyginimui taip pat pateikiama Holms formulė, naudojama skaičiuojant ne SI sistemos vienetais.

Osmoliališkumas (mosmol/kg) = 1,86×[Na (mEq/l)] + [Gliukozė (mg/dl)]/18 + [Urea (mg/dl)]/2,8

Šaltinis | Pagrindinių laboratorinių tyrimų žinynas | Medicinos mokslų daktaras Gintaras Zaleskis

Žymos
mosmol
osmoliališkumas

Rašyti komentarą